Qui sommes-nous ?

Sampana Antoko Mpihira Valihan’i Jehovah

Manitra Andriaharifara (Nov 2000)

1. Fiandohana

    Hetaheta nitsiry tao anatin’ny FKMSM(Fiangonana Malagasy eto Soisa sy ny Manodidina) no niandohan’ny Tanoran’ny Fiangonana eto Soisa sy ny manodidina. Tsapa fa nitombo hatrany ny isan’ny Tanora tonga nandrato fianarana teto Soisa, ary tonga hatrany amin’ny fivorian’ny Fiangonana indray mandeha isam-bolana izay mifandimbidimby “Lausanne” sy “Genève”. Nanome alalana ny Komity ny hananganana izany tanora izany ao anatin’ny Fiangonana izay nankininy tamin’I Manitra ANDRIAHARIFARA ny fananganana azy, ary tamin’ny 27 Mars 1994 ny Tanoran’ny Fiangonana eto Soisa sy ny manodidina no nihaona voalohany sy nianatra hira voalohany. Tamin’izany dia mbola tany antokan-trano no nihaona satria mbola tsy nisy efitrano azo anaovana izany. Noho ny maha-zanaky ny Fiangonana FKMSM azy dia mbola KTSM (Kristiana Tanora eto Soisa sy ny Manodidina) no anarana nentiny. Maro dia maro ny zatovo namaly ny antso tamin’izay ary nahatratra tany amin’ny 30 tany ho any ny isany.

2. Fandrosoana

    Efa taona maromaro izy izao no niforona ka nitombo sy nivelatra ny zavatra ataony. Tamin’ny volohany dia eo anivon’ny Fiangonana no niforonany ary mbola tsy afa-miala amin’izany ny KTSM. Manana anjara lehibe izy eo anivon’ny FKMSM ny amin’ny fanentanana ny tanora malagasy hanantona an’Andriamanitra ary indrindra ny amin’ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny hira, vavaka, teny sns…

     Ny fitoriana sy ny fijoroana amin’ny maha-miaramilan’I Kristy mantsy tsy vitan’ny mihira any ampiangonana ihany fa ny fahasahiana mijoro vavolombelona eo anivon’ny fiaraha-monina. Amin’izao fotoana izao dia efa fantam-poko fatam-pirenena eto Soisa ny Valihan’ny Jehovah noho izany fijoroany izany hany ka asain’ireo fiangonana vahiny (vazaha) etsy sy aroa hitory sy hijoro amin’izany fampielezana ny tenin’Andriamanitra izany. Na eo aza anefa izany zavatra izany dia tsy azo hadinoina fa Malagasy ny ankamaroan’izy ireo, ary tsy hanadino velively ny tanindrazana mamy izay nipoirany dia I Madagasikara izany, ka izany indrindra koa ankoatry ny raharaha masina no anehoan’ny fikambanana an’ireo vahiny aty Soisa ny maha-mamy an’I Gasikara ka anisan’ny antony anaovan’izy ireo dihy sy hira amin’ny kolitiora Malagasy (vako-drazana).

3. Jobily faha-5 taona

     Nankalaza ny faha-5 taonan’ny niforonany ny KTSM tamin’ny taona 1999. Maro ny hetaheta isan-karazany hanomanana izany fety izany.

     3.1 Anarana

Tapaka fa homena anarana ny KTSM satria efa 5 taona izy no niforona ka tokony mitondra anarana izay hoentiny etsy sy eroa. Nisy anarana maromaro no voatonona ka ny “VALIHAN’NY JEHOVAH” no lany tamin’izany.

    3.2  Logo

Tapaka koa fa mba tokony hanana ny “LOGO” ny fikambanana ho entiny ho ravak’izany anarana izany.

V -> Valiha : “Instrument à corde” Malagasy.

J -> Jehovah : na koa hoe Andriamanitra.

4. Ireo birao nifandimby

2010->2011:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Vaomieran’ny hira:
Vaomieran’ny finoana:
Honitra RANDRIAMPARANY
Toky RABEMANATSOA
Felana RASOLONDRAIBE
Holy ANDRIAMASY
Antsa, Liva, Tokybr> Felana, Mamy, Ravaka

2009->2010:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Liva TEHINDRAZANARIVELO
Liria RAHAINGONJATOVO
Holly SALOMON
Honitra RANDRIAMPARANY
Liva T.
Ravaka EDAFE. / Liria RAHAINGONJATOVO

2008->2009:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Liva TEHINDRAZANARIVELO
Lee RANOTAHINJANAHARY
Holly SALOMON
Honitra RANDRIAMPARANY
Liva T.
Ravaka EDAFE. / Liria RAHAINGONJATOVO

2007->2008:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Mamy AIMANANTSOA
Ravaka EDAFE
Jemima RAZANADAHY
Nadia RAMANITRAHARIMANANA
Liva T.
Miora SOLOFONIRINA

2006->2007:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Ravaka EDAFE
Manitra RANDRIAMIADAMANANA
Mahery sy Michèle
Tiana ANDRIAMIANDRISOA sy HOLY RANIVOHARINDRANO
Liva T.

2004->2005:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Ravaka EDAFE
Liria RAHAINGONJATOVO
Mahery sy Michèle
Holly SALOMON / Tiana ANDRIAMIANDRISOA
Liva T. & Antsa RANDIMBISON
Ravaka E. / Lanja RASOLONDRAIBE

2003->2004:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Felana RASOLONDRAIBE Rabemanantsoa
Haingo ANDRIANAIVOARIVONY
Mahery sy Michèle
Tiana ANDRIAMIANDRISOA
Liva T. & Antsa RANDIMBISON
Lanja RASOLONDRAIBE

2002->2003:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Zanatahina RASOLONDRAIBE
Haingo RANDRIANASOLO
Dina ANDRIAMAHADY
Liria RAHAINGONJATOVO
Liva T. & Antsa RANDIMBISON
Lanja RASOLONDRAIBE

2001->2002 (Juil-Dec):

Filoha :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Mpanolontsaina:
Vero RANDRIANASOLO
Dina ANDRIAMAHADY
Mamy AIMANANTSOA
Manitra & Liva
Toky RABEMANATSOA, Ravaka VONJINIRINA, Felana RABEMANANTSOA

2001->2002 (Jan-Juin):

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Mpanolontsaina:
Toky RABEMANATSOA
Vero RANDRIANASOLO
Dina ANDRIAMAHADY
Mamy AIMANANTSOA
Manitra & Liva
Vero RANDRIANASOLO, Ravaka VONJINIRINA, Felana RABEMANANTSOA

2000->2001:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Fabio EDAFE
Vero RANDRIANASOLO
Haingo RANDRIANASOLO
Donnée RABE
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.
Lanja RASOLONDRAIBE

1999->2000:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Fabio EDAFE
Lanja RASOLONDRAIBE
Haingo RANDRIANASOLO
Ambinintsoa RANDRIANARIJAONA
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.

1998->1999:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Toky RABEMANANTSOA
Lanja RASOLONDRAIBE
Haingo RANDRIANASOLO
Ambinintsoa RANDRIANARIJAONA
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.

1997->1998:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Toky RABEMANANTSOA
Felana RASOLONDRAIBE
Fabio EDAFE
Mamy AIMANANTSOA
Manitra & Liva

1996->1997:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Manitra ANDRIAHARIFARA
Rano VOLOLONTSOA
Fabio EDAFE
Liva T.
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.

1994->1996:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Manitra ANDRIAHARIFARA
Rano VOLOLONTSOA
Tiana RAMBOANDRATRIMO
Anjara RAZAKANDISA
Manitra ANDRIAHARIFARA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *